ואתה תצוה

אריאל טישלר • תשס"ט

דיון על פי דרכו של ר’ צדוק הכהן מלובלין בהעלמות שמו של משה מפרשה זו, כשמנגד מובלט מקומו של כתר כהונה. שיח לשבת תצוה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435