ואתה תצוה

אריאל טישלר • תשס"ט

דיון על פי דרכו של ר' צדוק הכהן מלובלין בהעלמות שמו של משה מפרשה זו, כשמנגד מובלט מקומו של כתר כהונה. שיח לשבת תצוה.