‘וויהם כסף’ – על תלות, כיפוף ועצמאות

יונתן גרינבוים • תשע"א

עיון בדרשת זוהר קצרה מלמדת רבות על מקומו של הצדיק בעולם – מתוך משחק מילים, צורה ומספר. שיח לשבת תרומה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435