ויבא יעקב שלם

צבי ויינגרטן • תשס"ח

על מדרש בראשית רבה העוסק בהשלמת הנפשות היורדות למצרים מ-69 ל-70.שיח לשבת פרשת ויגש.