ויקם אברהם

יונתן גרינבוים • תשס"ח

כמו בחייה, שרה משמשת כלי לקבלת הברכות עבור אברהם גם במותה.שיח לשבת חיי שרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435