ועד בעלי המוסר: אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר

זוהר מאור • חורף תשע"ח

עיון באגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר – ‘אחד הוא החוטא והנענש’.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435