ועד בעלי המוסר: גישת המוסר של רבי ישראל סלנטר

זוהר מאור • חורף תשע"ח