ועד בעלי המוסר: גישת המוסר של רבי ישראל סלנטר

זוהר מאור • חורף תשע"ח

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435