ועד בעלי המוסר: האם ניתן להשתנות?

 • חורף תשע"ח

עיון בתורתו של רבי ירוחם ממיר, על היכולת להשתנות ועל מקומו של הנס.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435