ועד בעלי המוסר: החסד אצל ר’ ירוחם

זוהר מאור • חורף תשע"ח

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435