ועד בעלי המוסר: החסד אצל ר’ ירוחם

זוהר מאור • חורף תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435