ועד בעלי המוסר: נושא בעול עם חברו א

זוהר מאור • חורף תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435