ועד בעלי המוסר: נושא בעול עם חברו א

זוהר מאור • חורף תשע"ח