ועד בעלי המוסר: פגישה ראשונה

זוהר מאור • ט"ו טבת תשע"ח