ועד בעלי המוסר: שורשים פוסט-סטרוקטורליסטיים בתורת רבי ירוחם ממיר

זוהר מאור • אייר תשע"ח

עיון בתורתו רבי ירוחם ממיר מגלה תובנות מפתיעות המתכתבות עם ההגות העכשווית.