ועד בעלי המוסר: תפיסת הרחמים של רבי נחמן

זוהר מאור • חורף תשע"ח