ועד בעלי המוסר: תפיסת הרחמים של רבי נחמן

זוהר מאור • חורף תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435