ושמי ה’ לא נודעתי להם

הושע בנוביץ • תשע"ב

דיון בדברי הפתיחה של הקב”ה למשה. מה ההבדל בין ההתגלות לאבות וההתגלות בפני משה – האם זהו הבדל בסיטואציה או שיש כאן אמירה שיפוטית? שיח לשבת וארא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435