'ותהי חתת אלהים' – המקום והקדושה דרך המדרש

פרופסור אלחנן ריינר • תשע''ה

אירחנו בבית המדרש את פרופסור אלחנן ריינר למסע דרך מדרש רבה פרשת וישלח. שאלות המקום וקדושתו דרך יעקב, יהושע, חצור הגלילית ומירון.