זהר: שישים אותיות של ק”ש, שיעור ראשון

אבישר הר-שפי • כ"ו אדר א' תשע"ט

סיפור מהמדרש הנעלם על הליכת רבי דוסתאי ורבי חגי אל רבי אלעזר בן ערך. על מעמדו של המדרש הנעלם, יחסו לפרק ‘אין דורשין’ ולספרות ההיכלות, ועל עליית הנשמה בקריאת שמע על המיטה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435