זהר: רבי אלעזר ורבי יועזר, שיעור ראשון

אבישר הר-שפי • י"ב אדר א' תשע"ט

הדרשה בדרך לחמיו, אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא ובין ההתקשרות בימין של רבי אלעזר לזו של רשב"י.