זה לא סופי עד שזה אינסופי

אוריה שמלצר • 

על פסח וגאולה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435