זוגיות ופנימיות התורה שיעור 10: עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא

הרב אלחנן ניר • י"ב כסלו תשע"ו

עיון בדמויותיהן של רחל ולאה בפסוקי התורה, במדרשי חז"ל ובתורות של אדמו"ר הזקן.