זוגיות ופנימיות התורה 12: צלילה לשפת האר"י הקדוש

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ו

"אם 90% נשמע לכם סינית – סימן שהתחלנו"