זוגיות ופנימיות התורה 16: פנים דפנים ופנים דאחור

הרב אלחנן ניר • ו' אדר א' תשע"ו

לימוד על ריבוי הפנים שבמערכות היחסים ע"פ כתבי האר"י, דיבור על המתח במעבר בין עולם "לאתי" לעולם "רחלי".