זוגיות ופנימיות התורה 23: התפתחות הפרצופים

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ו

השיעור עוסק בהתפתחות פרצופי לאה ורחל, היחסים ביניהן כביטוי ליחסים בין הבינה למלכות ומשמעות היות רחל פרצוף שורשי לעומת היותה של לאה פרצוף משני.