זוגיות ופנימיות התורה 26: האישה הכושית והמרגלים

הרב אלחנן ניר • יד' סיוון תשע"ו

דברי מרים ואהרן על משה בשל פרישתו מאשתו – עיון בפשטי במדבר יב ובגמרא יבמות סב, וכן בתורות החסידיות של השפת אמת והשם משמואל המבארים את אופי מסירות הנפש בכניסה לארץ.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435