זוגיות ופנימיות התורה 29: משיחים בתפיסת האר”י ורח”ו

הרב אלחנן ניר • ה' תמוז תשע"ו

התפתחות מותו של מב”י בתורת האר”י, תלמידו – מהרח”ו והשל”ה והיחשפות לכך שעיקר המשיחיות מוטל דווקא על כתפיו של מב”י, כולל בניית המקדש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435