זוגיות ופנימיות התורה 3 – חווה הראשונה וחווה השניה

הרב אלחנן ניר • טז אלול תשע"ו

עיון במדרשים על שתי נשותיו של אדם הראשון, וביחסים המורכבים שבין איש לאשה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435