זוגיות ופנימיות התורה 5: מפגש שני עם לילית

הרב אלחנן ניר • ו חשוון תשע"ו

עיון בדרשות מספר הזוהר על אשתו הראשונה של אדם הראשון. על הקשר בין שדים לגלות ולגאולה, לעיר ולמדבר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435