זוגיות ופנימיות התורה 8: יעקב ועשיו

הרב אלחנן ניר • כ"ז חשוון תשע"ו

התבוננות בדמויותיהם של יעקב ועשיו, כפתיחה ללימוד על רחל ולאה. עיון בפסוקים, במדרשים ובקבלה על הזיקות בין שיער, שדה ובכורה.