זוגיות ופנימיות התורה 15: רחל ולאה בגאולת ישראל

הרב אלחנן ניר • טו' שבט

רחל ולאה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד מייצגים שתי גאולות שונות במהלך גאולתם של ישראל. עיון בכתבי ובמכתבי הרמח"ל ויציאה מהם אל חתירתו של הראי"ה קוק ליצירת קומה על גבי הציונות