זוהר לפ"ש

הרב נעם סמט • תשס"ט

המשך של סדרת השיעורים בזוהר לפרשת השבוע.