זוהר לפ”ש

הרב נעם סמט • תשס"ט

המשך של סדרת השיעורים בזוהר לפרשת השבוע.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435