זו שמעתי

צבי ויינגרטן • תש"ע

על הדיבור האלוקי שנמצא בכל מקום ובכל מאורע… פתאום! שיח לשבת בהעלותך

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435