זכר לדבר

יעקב מאיר • תשס"ח

על העריכה המשיחית של רבי יהודה הנשיא.מאמר מתוך ‘קונטרס’ כסלו תשס”ח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435