חבורת אומות העולם 10: יחסו של הרמב"ם לאומות העולם

זוהר מאור • כ"ד טבת תשע"ט

אלי פרידמן בוחן האם הרמב"ם נושא גישה "מהותנית" או "חינוכית" להבדל שבין עם ישראל לעמים? סקירת משנתו ועיון בגישות השונות להבנת גישתו של הרמב"ם.