חבורת אומות העולם 19: לשם מה מותחים גבול

איתן אברמוביץ • ו' אדר ב' תשע"ט

איתן אברמוביץ מתארח בחבורת אומות העולם ומלמד על יחסו של ר’ צדוק לגויים – על האופן שבו ההבחנה הקיצונית והמטפיזית שמציב ר’ צדוק בין יהודים לגויים משמשת דווקא להעצמת הדרמטיות של המפגש ביניהם, ועל הזיקות שנוצרות סביב הגבול הזה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435