חבורת אומות העולם 19: לשם מה מותחים גבול

איתן אברמוביץ • ו' אדר ב' תשע"ט

איתן אברמוביץ מתארח בחבורת אומות העולם ומלמד על יחסו של ר' צדוק לגויים – על האופן שבו ההבחנה הקיצונית והמטפיזית שמציב ר' צדוק בין יהודים לגויים משמשת דווקא להעצמת הדרמטיות של המפגש ביניהם, ועל הזיקות שנוצרות סביב הגבול הזה