חבורת אומות העולם 20: יהדות ליברלית וחזון האוניברסליזם

זוהר מאור • י"ב אדר ב' תשע"ט

ליאל דוד-פור מעיין בהגותם של משה מנדלסון, הרמן כהן, אמיל ג. הירש, ובמקורות נוספים ביהדות הרפורמית בעקבות הבשורה האוניברסלית שהיהדות מביאה לעולם.