חבורת אומות העולם 23: הרב שג"ר והיחס לאומות העולם בעולם פוסטמודרני

זוהר מאור • כ"ו אדר ב' תשע"ט

כיצד ניתן לדבר עם הבדליים מהותיים בעולם פוסטמודרני? קובי פישר מציג את גישתו של הרב שג"ר לתהיות אלה כפי שעולה מכתביו, ומתאר את התמורות שעבר העולם במהפכה הפוסטמודרנית