חבורת אומות העולם 6: אומות העולם בהלכת חז"ל – שיעור ראשון

זוהר מאור • כ"ח בחשוון תשע"ט

מודי רוטנברג סוקר את יחסם של חז"ל לאומות העולם במסכת עבודה זרה באמצעות תקנות ההרחקה המופיעות בה, ושבאמצעותן חז"ל מסדירים את המרחב הציבורי על מנת לאפשר במקומות מסוימים קיום משותף ליהודים ולאומות העולם.