חבורת אומות העולם 7: אומות העולם בהלכת חז”ל – שיעור שני

זוהר מאור • ה' בכסלו תשע"ט

מודי רוטנברג ממשיך לבחון את יחסם של חז”ל במשנת ע”ז, ומשווה בין סוגיות שור של ישראל שנגח שור של נכרי בבבלי ובירושלמי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435