חבורת אומות העולם 7: אומות העולם בהלכת חז”ל – שיעור שני

זוהר מאור • ה' בכסלו תשע"ט

מודי רוטנברג ממשיך לבחון את יחסם של חז”ל במשנת ע”ז, ומשווה בין סוגיות שור של ישראל שנגח שור של נכרי בבבלי ובירושלמי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435