חבורת איזביצא: ויחי

אחיה סנדובסקי • י"ב טבת תשע"ט

האיזביצר דורש את המילים הראשונות בפרשה ומסביר כי "ויחי" מרמז לכללים ולספירת הבינה, מול "יעקב" – המייצג את הדעת, וההתמסרות לפרטים הקטנים