חבורת איזביצא: כי תשא

אחיה סנדובסקי • ט"ז אדר א' תשע"ט

מי השילוח על פרשת כי תשא