חבורת איזביצא: כסלו

אחיה סנדובסקי • ל' בחשוון תשע"ט

מישורי החלום והדמיון מבטאים את האות ס’ שהיא האות של חודש כסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435