חבורת איזביצא: עבודת ה'

אחיה סנדובסקי • ד' שבט תשע"ט

ישראל נקראים תמיד לעבוד את ה', גם ללא משימה מסוימת – "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה עד בואנו שמה" – לעומת הגויים המעדיפים קריאה נקודתית ולא כללית