חבורת איזביצא: תצוה

אחיה סנדובסקי • ט' אדר א' תשע"ט

מי השילוח על פרשת תצוה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435