חבורת הגאולה: המשיח בזוהר

זוהר מאור • אדר תשע"ח

שיעור על דמותו של המשיח בספר הזוהר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435