חבורת הגאולה 2: ראשית הנצרות והכתות

זוהר מאור • כ"ב טבת תשע"ח

מודי מדבר על ראשית הנצרות ונוגע גם בכתות מדבר יהודה