חבורת הנבוכים

איתן אברמוביץ • תשע"ד

מורה נבוכים – שיעור 21

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435