חבורת הנבוכים

איתן אברמוביץ • תשע"ד

מורה נבוכים- שיעור 5 [שיעור 4 הוא לא חלק הכרחי במהלך השיעורים].