חבורת הקהילה – הרב קוק

ד''ר זוהר מאור • תשע"ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 18 – הקהילה בתורת הרב קוק