חבורת הקהילה

ד''ר זוהר מאור • תשע''ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 9 – בעקבות מנדלסון ו'קב הישר'