חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 6 – סיכום המפגשים עד כה, איסוף המודלים הקהילתיים שהוצגו ודיון סביב קהילה ויחסים בינאישיים בימינו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435