חבורת הקהילה

ד"ר רולי בלפר • תשע"ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 5 – בין היחיד לחבורה בתורות הסוד ובכלל. ד"ר רולי בלפר, אונ' בר אילן