חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 4 – הקהילה ברמב”ם. מנחה צביקה עשהאל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435